Тимчасовий порядок 

організації освітнього процесу

 Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст..№1

 

в період карантину в зв’язку

 з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

 

І. Загальні положення

1.     Дане Тимчасове положення щодо порядку організації освітнього процесу в період карантину, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID -19) у Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (далі Положення) розроблено відповідно до ст. 23 Закону України "Про освіту", Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах дошкільної освіти в період карантину, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року № 25, Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах освіти в період карантину, у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 року № 42, листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2020 року № 1/9-420 «Щодо організації роботи закладів освіти у 2020/2021 навчальному році», Освітньої програми Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст..  №1 на 2020/2021 навчальний рік, затверджених наказом Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст№1 від 31.08.2020 року № 02-о/… «Про затвердження Освітньої  програми Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 на 2020/2021 навчальний рік (протокол № 01 від 31.08.2020 року).

2.     Дане Положення стосується організації роботи закладу в умовах «зеленого», «жовтого» або «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки;

3.     При наявності «червоного» рівня епідемічної безпеки та (або) відповідного рішення обласної (районної) комісії ТБ НС відвідування школи забороняється, а освітній процес забезпечується з використанням технологій дистанційного навчання (ТДН).

4.     Усі учасники освітнього процесу, партнерські організації та установи, що здійснюють свою діяльність на базі школи зобов’язані неухильно дотримуватись даного Положення.

 

 

 

 

ІІ. Заходи щодо підготовки Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1  до повернення учасників освітнього процесу

1.     Адміністрації Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1:  

1.     Провести роз’яснювальну роботу з працівниками закладу щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19).

2.     Провести інструктаж для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

3.     Провести навчання працівників щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації, контроль за виконанням вимог даного Положення. 

4.     Розробити маршрути руху здобувачів освіти.

5.     Скласти графік допуску здобувачів освіти до закладу. 

6.     Скласти розклад дзвінків та графік харчування для здобувачів освіти.

7.     На час карантину закріпити за кожним класом навчальний кабінет.

2.     Обслуговуючому персоналу 

1.     Здійснити повну гігієнічну та санітарну обробку закладу.

2.     Здійснити обробку дезінфікуючими засобами поверхонь у усіх приміщеннях закладу.

3.      Сестрі медичній:

1.     Підготувати приміщення тимчасової обсервації для осіб з підозрілими симптомами. 

2.     Організувати аналіз медичних документів  учнів .

3.     Проводити  температурний скринінг працівників закладу.

4.     Педагогічним працівникам: 

1.     Здійснити заходи щодо проходження щорічного медичного огляду за умови поліпшення епідемічної ситуації. 

2.     Інформувати адміністрацію закладу про наявність симптомів хвороби.

3.     За необхідності, обов’язково звертатися за медичною допомогою до сімейного лікаря.

5.      Класним керівникам: 

1.     З’ясувати у батьків (телефоном, електронною поштою чи за допомогою дистанційних технологій) про стан здоров’я дітей, наявність інфекційних захворювань та контактів з інфікованими особами. 

2.     Проінформувати здобувачів освіти та їх батьків, щодо особливостей роботи закладу в період карантину.

6.     Батькам учнів: 

1.     Здійснити заходи щодо проходження щорічного медичного огляду. 

2.     Інформувати класних керівників про ознаки гострих респіраторних захворювань у своїх дітей. 

3.     Не відправляти до закладу хворих дітей, про що інформувати  класних керівників.

4.     Обов’язково звертатися при виявленні симптомів хвороби до сімейного лікаря. 

 

ІІІ. Заходи, після відновлення освітнього процесу у 1-11 класах  (вересень 2020 – до завершення карантину)

І. Здійснення прийому учнів 1-11 класів до закладу

1.      Сестрі медичній

1.      Допуск до роботи персоналу закладу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно) після проведення термометрії безконтактним термометром.

ВАЖЛИВО! Працівники, в яких  при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2о С або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до виконання обов’язків.

2.                  Допуск до навчання учнів закладу здійснюється за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно) .

ІІ. Заходи щодо організації освітнього процесу

1.     Заступнику директора з господарської діяльності:

1.     На вході до всіх приміщень закладу організувати місця для обробки рук антисептичними засобами. Місця для обробки рук позначити яскравим вказівником про правила та необхідність дезінфекції рук (банер, наклейка тощо).

2.     У санітарних кімнатах забезпечити наявність рідкого мила, антисептичних засобів для рук та паперових рушників. 

3.     У класних кімнатах (по можливості) здійснити розміщення парт з дотриманням соціальної дистанції.

2.                 Обслуговуючому персоналу: 

1.     Здійснити провітрювання приміщень протягом не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу. 

2.     Протягом дня: 

·         після кожної перерви проводити провітрювання навчальних приміщень, дезінфікувати ручки дверей, поручні, предмети у туалетних кімнатах; 

·         контролювати наявність рідкого мила та паперових рушників в санвузлах;

·         регулярно мити руки рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше ніж раз на 2 години, та після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування тощо

·         проводити зволоження повітря в приміщеннях, де перебувають діти (показник зволоження становить 40-60%);

·         робити вологе прибирання у приміщеннях, що задіяні у освітньому процесі, відповідно до графіку;

·         мити туалетні кімнати із застосуванням дезінфікуючих розчинів. 

3.    Наприкінці дня: 

·         мити підлогу в усіх навчальних приміщеннях, в тому числі і навчальних кабінетах із застосуванням дезінфікуючих розчинів; 

·         проводити очищення і дезінфекцію поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидінь, перил).

5.                 Забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією в кінці дня. 

6.                 Забезпечити недоступність контейнерів (урн) для використаних ЗІЗ, запасів дезінфікуючих засобів та засобів прибирання для дітей.

ВАЖЛИВО! У разі знаходження на самоізоляції технічні працівники та працівники харчоблоку, переходять у режим роботи який передбачений законодавством України.

3.                 Педагогічним працівникам: 

1.     Проводити роз’яснювальну роботу з учнями та батьками щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (COVID-19).

2.     Здійснювати контроль за використанням учнями антисептичних засобів.

3.     За можливості проводити навчальні заняття на відкритому повітрі.

4.     Після кожного навчального заняття проводити провітрювання впродовж не менше 10 хвилин.

5.     Обмежити проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі учнів з більш ніж з одного класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

6.     Навчальні заняття проводити у навчальних кабінетах, закріпленими за класами.

7.     Учні звільняються від вологого прибирання навчальних кабінетів.

ВАЖЛИВО! У разі знаходження на самоізоляції педагогічні працівники переходять у режим роботи з використання дистанційних технологій або обирають інший варіант, який передбачений законодавством України.

 

4.                 Батькам учнів: 

1.     Обговорити з дітьми даний Регламент та правила поведінки під час карантину, правила носіння маски та користування антисептичними засобами.

2.     Інформувати класних керівників про ознаки гострих респіраторних захворювань у своїх дітей. 

3.     Не відправляти до закладу хворих дітей, про що інформувати класних керівників.

4.     Обов’язково звертатися при виявленні симптомів хвороби до сімейного лікаря. 

5.                 Учням закладу: 

1.     Обов’язково дотримуватися правил Положення.

2.     Дотримуватися правил особистої гігієни.

3.     Обов’язково носити маску на перервах та на подвір’ї.

ІІІ. Заходи щодо організації харчування

1.     Харчування у Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст..№1 здійснюється за окремим графіком. 

2.     Забезпечити відстань між столами не менше 1,5 м. та розміщення за столом не більше 6-ох осіб. 

3.     Заступнику директора з господарської діяльності:

1.     Забезпечити засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи, одноразовими рукавичками, які необхідно змінювати після кожної дії (виробничого процесу не харчоблоці їдальні), не пов’язаних між собою. Забезпечити наявність ЗІЗ із розрахунку на 5 робочих днів, у т.ч. на 1 робочу зміну.

2.     Забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), паперових серветок в окремі контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з подальшою утилізацією в кінці дня. 

3.     Забезпечити працівників рідким милом, паперовими рушниками, антисептичними засобами для обробки рук.

4.     Працівникам харчоблоку: 

1.     Використовувати засоби індивідуального захисту (респіратори або маски, в тому числі виготовлені самостійно, одноразові рукавички). 

2.     Після кожного зняття засобів індивідуального захисту (захисних масок, одноразових рукавичок), перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, потрібно ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичними засобами. 

3.     Працівники їдальні, які видають страви або здійснюють розрахунок, зобов’язані використовувати захисну маску, одноразові рукавички. 

На час карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) у закладі ЗАБОРОНЕНО: 

1.     На період карантину КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

1.     Вхід у школу батьків, бабусь, дідусів, по сторонніх осіб з початку навчального року.

2.     Використання багаторазових (тканинних) рушників.

3.     Використання м’яких (м’яконабивних) іграшок.

4.     Використання килимів з довгим ворсом.

5.     Проведення масових заходів (вистав, свят, концертів) за участі дітей з більш ніж з однієї групи, класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

6.     Проведення батьківських зборів (окрім тих, що проводяться дистанційно). 

ВАЖЛИВО! Допуск батьків та інших сторонніх осіб за необхідності, здійснюється за дозволом директорки школи, після проведення обов’язкової термометрії та наявності засобів індивідуального захисту (маски або респіратора).
 

 

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.