Миколаївська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1

Миколаївської міської ради Стрийського району

Львівської області

2020-2021 н. р.

 Колектив закладу  свою діяльність здійснює відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Державної програми «Освіта» (Україна  XXI століття), Національної стратегії розвику, нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти, дотримується норм Конвенції про права дитини та Статуту школи.

У 2020-2021 н. р. до керівного складу навчального закладу входили: 

Огоновська Г.В. – директор школи; 

Шелепетень І.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Ленців О.М.– заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Крива Н.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи; 

Устіянович Н.Г. – заступник директора з  виховної роботи; 

Петровський М.Р.  – заступник директора школи з господарської діяльності. 

Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових обов’язків, затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність. 

 

Управління освітнім процесом 

Освітянські реформи на сучасному етапі розглядають учня як особистість - інноватора, що володіє ключовими компетентностями. Це – особистість проінформована, обізнана у певних питаннях, має знання та досвід, вміє їх здобувати та   використовувати для власних індивідуальних і професійних завдань. Важливо в нинішньому часі виховувати молодь на  загальнолюдських цінностях, навчити її критично мислити, щоб захиститися від непотрібної та негативної інформації,  переосмислювати все, до чого доторкається дитяча цікавість, з огляду на те, як це вплине  на їх життя та  здоров’я. 

Головним завдання навчального закладу є забезпечення високої якості освіти та відповідності її потребам особистості. Сучасному суспільству потрібна людина творча та ініціативна, готова і здатна відповідати за власний добробут, добробут усього суспільства, бути чинним громадянином України, мати позитивне ставлення до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання. 

У 2020-2021 н.р. колектив школи наполегливо працював над:

 формуванням людини з інноваційним мисленням;

 індивідуалізацією навчання і роботи з обдарованими дітьми;

 забезпечення якісного профільного навчання;

 впровадження інноваційних технологій в освітній процес.

Дирекція школи створює умови, які б мотивували бажання дітей учитися, а педагогів – творчо і наполегливо працювати.

На початок 2020-2021 навчального року в школі навчалося 903 учні, укомплектовано 31 клас, з них:

Школа І ступеня — 389 учнів; 

Школа ІІ ступеня — 429 учнів

Школа ІІІ ступеня — 85 учнів

Одна ГПД – 30 учнів

Починаючи з 5-го класу у школі вивчається друга іноземна мова – німецька. Учні 5-В класу (класний керівник Яцишин Р.Я.) продовжили навчання за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України».   

У 10-11 класах організовано профільне навчання: 10-А, 11-Б – профіль української філології суспільно-гуманітарного циклу ; 10-Б, 11-А класи – біолого-хімічний профіль природничого циклу.

Серед учнів 10-11 класів було проведено роз’яснювальну роботу щодо проведення пробного й сертифікаційного зовнішнього незалежного оцінювання. Всі одинадцятикласники успішно зареєструвалися для участі у ЗНО і отримали сертифікати. 

У цьому навчальному році, згідно наказу Міністерства освіти і науки України, звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової (4 класи), базової (9 класи) та повної (11 класи) загальної середньої освіти.

У 2020-2021 навчальному році у школі працює 78 педагогічних працівників, у тому числі 1 директор, 4 заступника з навчально-виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог, 7 асистентів учителя,  12 учителів перебувають у відпустці по догляду за дитиною.

90% вчителів мають повну вищу освіту на рівні спеціаліста, 2 вчителів (Білик М.В., Урбан М.П.) має середню спеціальну освіту.

У 2020-2021 н.р. було проведено засідання педагогічної ради:

1. Критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в початкових класах.

2. Безпека життєдіяльності та охорона праці в школі.

3. Про здійснення освітнього процесу з використанням дистанційних технологій.

4. Адаптація та інтеграція здобувачів освіти 1-5-х класів до освітнього процесу.

5. Формування навичок здорового способу життя у здобувачів освіти.

6. Успішність учня – якість роботи вчителя.

 

Якісний склад вчителів

 

1 Вища категорія 33 36,6%

2 І категорія 11 12,2%

3 ІІ категорія 14 15,5%

4 Спеціаліст 16 17,7%

5 «Учитель-методист» 7 7,7%

6 «Старший учитель» 21 23,3%

7 Пр. психолог 1 1,1%

8 11 т. р. 2 2,2%

9 Бакалавр 2 2,2%

 

Атестація педагогічних працвників

На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

За цей навчальний рік учителі пройшли курси підвищення кваліфікації КЗ ЛОР «ЛОІППО», в інших суб’єктів підвищення кваліфікації, які мають право на здійснення освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації (ТОВ «На урок», ГО «Фонд підтримки інформаційного забезпечення студентів», ГО «Прометеус», ГО «Освіта ХХІ століття», ТОВ «Всеосвіта», ТОВ «Едюкейшнал ера», ГО «УППО», ТОВ «ПУФА», ТС «Освіорія», World Tesal Academy Education Ieaching Qualification Council».

Оприско Г.М. та Марчишин Г.В. успішно пройшли сертифікацію, Пікулик О.Ю. та Кіндій Н.С. завершили ІІ етап сертифікації.

За результатами атестації:

- присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3 педпрацівникам (учителю зарубіжної літератури Геряк Н.М., учителю біології Яцишин Р.Я., учителю образотворчого мистецтва Наконечній О.Ф.);

- присвоєно категорію «спеціаліст першої категорії» - 1 педпрацівнику (учителю початкових класів Мартинишин Г.В.)

- присвоєно 11 тарифний – 1 педпрацівнику (керівнику гуртка Наконечній О.Ф.);

- відповідають раніше присвоєному 11 тарифному розряду – 2 педпрацівники (учитель початкових класів Урбан М.П., учитель музики та керівник гуртка Білик М.В.);

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 2 педпрацівники (учитель фізики Партика М.М., учитель початкових класів Оприско Г.М.);

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель» - 2 педпрацівники (учитель початкових класів Петріца Л.Ф., учитель англійської мови Медлярська Л.І.);

- відповідають раніше присвоєному званню «старший учитель» - 2 педпрацівники 

(учитель початкових класів Урбан М.П., учитель музики Білик М.В.);

- відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» - 2 педпрацівники (учитель математики Огоновська Г.В., учитель хімії Устіянович Н.Г.).

Позитивним є те, що не допускалось порушень Типового положення, що передбачає попереднє підвищення кваліфікації. Усі вчителі, що атестувалися, пройшли курсову підготовку. В атестаційних матеріалах представлені копії свідоцтв підвищення кваліфікації.

Атестація педпрацівників у 2020-2021 навчальному році сприяла удосконаленню методичної і професійної майстерності педагогів, упровадженню в практику роботи колективу нових форм і методів роботи, виявленню сильних і слабких сторін діяльності медпрацівників, стали шляхом реалізації самоосвіти через методичну роботу як оптимальний варіант післядипломної освіти педпрацівників.

Згідно з річним планом роботи школи на 2020-2021 навчальному році проведені  педради, наради при директорові та його заступниках. 

Упродовж року в школі здійснювався моніторинговий підхід до якості навчальних досягнень учнів, а саме: моніторинг результатів ЗНО, рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови, математики, хімії, біології. Це дало змогу здійснити порівняльний аналіз різних ділянок роботи, зробити певні висновки і вжити необхідних заходів щодо покращення якості освітнього процесу.

Упродовж навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних об’єднань, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність. Теоретичні роботи, конспекти презентаційних уроків, позакласних заходів, роботи учнів зібрані в індивідуальні портфоліо системи роботи вчителів, які знаходяться в методичному кабінеті. 

 

Освітній процес з використанням дистанційних технологій

Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду. 

В  умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID, учителі освоїли й успішно застосовували засоби дистанційного навчання  (месенджери, онлайн-платформи GoogleClassroom,  «На урок», «Всеосвіта» тощо). Це дало можливість успішно виконати всі навчальні програми у повному обсязі.

 

Методична робота 

У 2020-2021 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією проблеми «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадському суспільстві шляхом удосконалення освітнього процесу на інноваційній основі».

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів.

Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

- створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

- оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;

- підвищення професійної компетентності вчителів;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;

- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

  Робота над єдиною методичною проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

  У 2020-2021 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні, творчі групи, методичні студії, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

Упродовж року в школі працювали такі методичні об’єднання:

- учителів української мови та літератури;

- учителів іноземних мов та зарубіжної літератури;

- учителів історії, географії, правознавства та громадянської освіти;

- учителів математики та інформатики;

- учителів біології, хімії, фізики та основ здоров’я;

- учителів трудового навчання, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, основ християнської етики;

- фізичної культури та захисту України;

- учителів початкових класів;

- класних керівників.

Методичні об’єднання відігравали головну роль в реалізації головних завдань  та методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО обговорювались питання результатів ЗНО, контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, що атестуються тощо. На заключних підсумкових засіданнях шкільних методичних об'єднань зроблений аналіз їх роботи за рік, складені проєкти планів роботи на наступний навчальний рік. 

Уже кілька років в школі працює творча група. Вона виконала поставлені завдання на цей рік повністю, бо створювала і забезпечувала оптимальні умови для традиційних і нетрадиційних форм навчання учителів, що сприяло самовираженню особистості, розкриттю її природних нахилів і здібностей, вивчалися і застосовувалися на практиці інноваційні освітні технології, психолого-педагогічні наукові досягнення, знайомилися з ефективним педагогічним досвідом.

Школа молодого вчителя

У школі за останні роки збільшилась кількість молодих та новопризначених педагогів. Саме тому в закладі організована робота «Школи молодого вчителя», яка є однією з форм підвищення кваліфікації молодих учителів, які мають педагогічний стаж роботи до 3-х років. «Школа молодого вчителя» надає необхідну допомогу молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, умінні використовувати у роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки. Робота ШМВ спрямована на допомогу молодому педагогові в підвищенні професійної майстерності а спланована окремо для кожної категорії слухачів (1-й рік роботи, 2-3-й роки роботи). 

Основними формами навчально-методичної роботи в «Школі молодого вчителя» є:

- індивідуальні консультації;

- практичні заняття, на яких здійснюється моделювання та обговорення запропонованих моделей уроків;

- семінари-практикуми;

- взаємовідвідування уроків.

У вересні проведена робота заступниками директора з навчально-виховної роботи Кривою Н.В., Шелепетень І.М., Устіянович Н.Г. з новопризначеними педагогами Воробець В.В., Дзюбайло О.А., Грицик І.Ю., Федів Н.І., Мороз Н.І., Беген О.М., Коновалець О.М., Грицишин С.А. щодо інструктажу молодих учителів «Планування, виконання навчальних планів та програм», «Зразки документації вчителя, асистента вчителя інклюзивного класу», проведено анкетування з метою вивчення запитів молодого педагога та здійснено організацію наставництва для молодих педагогів.

Воробець В.В., учитель початкових класів Корецька Г.І.

Дзюбайло О.А., учитель англійської мови Крива Н.В.

Федів Н.І., асистент учителя інклюзивного класу Келеман О.Б.

Мороз Н.І., асистент учителя інклюзивного класу Марунчин Б.А.

Беген О.М., асистент учителя інклюзивного класу Іванців Н.М.

Коновалець О.М., асистент учителя інклюзивного класу Мартинишин Г.В.

Серівка Ю.А., асистент учителя інклюзивного класу Дацьо Л.В.

Грицишин С.А., учитель української мови Келеман О.Б.

 

Для вчителя початкових класів Воробець В.В. організовано педагогічну інтернатуру відповідно до ст. Закону України «Про повну загальну середню освіту».

З молодими вчителями (2-3-й роки роботи) продовжують працювати заступники директора з навчально-виховної роботи щодо визначення труднощів, проблем в організації роботи педагога, провівши анкетування молодих учителів Ленців О.М., Шелепетень І.М. надають консультації з теми «Планування роботи вчителя. Робота з навчальними програмами, пояснювальними записками до них, шкільною документацією. Нормативні документи», Устіянович Н.Г. – «Вимоги до планування виховної роботи». Продовжують працювати групи «Наставник-молодий учитель».

Попик К.В., учитель початкових класів Оприско Г.М.

Штангрет О.С., учитель початкових класів Оприско Г.М.

Опалінська І.М., учитель німецької мови Крива Н.В.

Гелета О.В., учитель німецької мови Ярошевська С.Р.

Федина І.М., учитель фізичної культури Чепа І.І.

Пітик І.Ю., учитель початкових класів Оприско Г.М.

Сотник С.-О.Р., асистент учителя інклюзивного класу Ткач Н.М.

 

         Молоді педагоги беруть участь у засіданнях методичних об’єднань при обговоренні нормативних документів, інноваційних підходів до організації освітнього процесу.

 

Презентаційні  уроки, нові форми та методи

Традиційно  в школі проходить місячник педагогічної майстерності вчителів, де педагоги діляться досвідом своєї роботи, запозичують методичні цікавинки у колег. Упродовж лютого 2020-2021 навчального року в рамках місячника були проведені презентаційні уроки та виховні заходи. Згідно річного плану роботи школи, наказу по школі від 01.02.2021 р. №02-о/18 «Про проведення місячника педагогічної майстерності» лютому проводився місячник педагогічної майстерності. Педагоги продемонстрували свої вміння в підготовці та проведенні уроків, виявили майстерність щодо впровадження новітніх освітніх  технологій, використання різноманітних форм та методів навчання, поєднання теорії з практикою.

Презентаційні уроки провели вчителі початкових класів Оприско Г.М., Мартинишин Г.В., Пікулик О.Ю., Штангрет О.С., Попик К.В., Теличко О.І., Корецька Г.І., англійської мови Медлярська Л.І., образотворчого мистецтва Наконечна О.Ф., фізики Партика М.М., біології Яцишин Р.Я., зарубіжної літератури Геряк Н.М.. Уроки цих педагогів були продумані, насичені різними видами роботи з вдало підібраними наочністю й дидактичним матеріалом, застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та відеоматеріалів. Активно використовували ігрові моменти, роботу в групах, компетентнісний, диференційований та індивідуальний підхіди, створювали «ситуацію успіху», що розвивало пізнавальний інтерес й активність учнів.

Творче ставлення до роботи педагогів забезпечує високу якість навчання.

Дані форми методичної роботи створюють і забезпечують оптимальні умови для традиційних і нетрадиційних форм обміну досвідом роботи учителів, що сприяє самовираженню особистості вчителя, розкриттю її природних нахилів, застосуванню на практиці інноваційних освітніх технологій, знайомству з прогресивним педагогічним досвідом. Для підвищення якості роботи методичний кабінет школи тісно співпрацює з методичним кабінетом відділу освіти, де отримує необхідну допомогу щодо організації методичної роботи та освітньої діяльності в школі.

 

Робота з обдарованою молоддю

Одним із пріоритетних напрямків у системі роботи школи є виявлення, навчання та розвиток обдарованих дітей.

Робота шкільного колективу з виявлення та підтримки талановитої молоді, створення умов, необхідних для розвитку індивідуальних здібностей учнів має свої позитивні результати. Учні школи беруть активну участь у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, змаганнях.

У 2 етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів здобувачі освіти отримали призові місця:

І місце

з/п Прізвище, ім’я Клас Предмет Учитель

1. Скакун Юліанна 9-Б історія Кахнич Г.Я.

2. Кривий Андрій 8-В інформатика Шпарій О.М.

3. Скакун Юліанна 9-Б правознавство Кахнич Г.Я.

4. Лехович Вероніка 10-Б англ. мова Старовецька О.Л.

5. Любчик Ольга 11-А англ. мова Мандзій Л.І.

6. Крива Христина 8-Б укр. мова Іванців Н.М.

7. Скакун Юліанна 9-Б укр. мова Сукмановська С.В.

8. Лехович Вероніка 10-Б укр. мова Дзюрак О.С.

9. Гасин Назар 9-Б фізика Партика М.М.

ІІ місце

1. Гасин Назар 9-В математ. Чень М.Я.

2. Лехович Вероніка 10-Б історія Крива Г.В.

3. Євин Роксолана 11-Б правознавство Кахнич Г.Я.

4. Костів Андріана 8-А біологія Підкович О.А.

5. Скакун Юліанна 9-Б англ. м. Старовецька О.Л.

6. Мудрик Марта 11-А укр. мова Дзюрак О.С.

 

ІІІ місце

1. Труш Костянтин 8-А математ. Заневич І.І.

2. Репчак Анастасія 7-Б математ. Стельмах І.В.

3. Тремба Соломія 11-Б історія Крива Г.В.

4. Русецька Мар’яна 10-А біологія Цар Ю.М.

5. Пристай Юлія 8-Б хімія Ленців О.М.

6. Мончак Юлія 9-А хімія Ленців О.М.

7. Лехович Вероніка 10-Б географія Івашків К.В.

8. Івашків Христина 11-А географія Івашків К.В.

 

У цьому навчальному році учні брали участь дистанційно в інтерактивних конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Колосок», онлай олімпіаді з історії та права.

Учень 8-А класу Труш Констянтин (учитель Партика М.М.) отримав відмінний результат у Всеукраїнському фізичному конкурсів «Левеня – 2021».

87 учнів 4-8-х  та 10-х класів нагороджені Похвальним листом

Серед випускників 9-х класів 9 учнів отримали свідоцтва з відзнакою:

1. Жукова Катерина

2. Мончак Юлія

3. Паньків Христина

4. Яцишин Марта

5. Скакун Юліанна

6. Максимович Юлія

7. Руденко Христина

8. Шестопалов Остап

9. Гасин Назар 

12 учнів 11-х класів нагородженні  золотою медаллю:

1. Богоніс Анна

2. Івашків Христина

3. Крисько Божена

4. Любчик Ольга

5. Мельник Остап

6. Стемпель Аліса

7. Білявська Олена

8. Величко Тетяна

9. Костів Софія

10. Мудрик Марта

11. Рочогівська Ольга

12. Тремба Софія

 

Нова українська школа

З початку навчального року  в нашій школі учні 1-А, 2-А, 3-А, 4-А класів працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (учителі Грица Д.Є., Пікулик О.Ю., Штангрет О.С., Оприско Г.М.). Суть цього проєкту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а в набутті  нею необхідних навичок роботи з інформацією, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці, а також -  розвитку пізнавальних процесів: сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо. Важливим моментом проекту є формування емоційно- позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, різноманітні  вправи. Ефективними, як показала практика, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку.

Велику увагу звернено на завдання, на основі яких формується ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, до самого себе та інших людей, поведінка в соціумі. Саме тому для кожного предмету й на кожний урок розроблені  музичні вправи для фізкультхвилинок, що тісно пов’язані з темою і змістом уроку та формують у дітей життєві навички.

У проєкті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Таким чином у молодшого школяра формуються життєві навички, що сприяють соціальному, духовному та психічному здоров’ю.  Плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів відбуваються системно, за допомогою  різних форм та засобів, інтегровано, органічно й цікаво для дітей. Учні з задоволенням включаються в роботу, роблять висновки, висловлюють свої судження, дають оцінку, творчо працюють з матеріалом, що спрямований на виховання сучасної повноцінної, високоморальної особистості.

Інклюзивна освіта

     З початку навчального року організовано й продовжено інклюзивне навчання в семи класах для 11 дітей з особливими освітніми потребами. В інклюзивних класах працюють асистенти вчителя, які допомагають в організації освітнього процесу. Учителі, які працюють в інклюзивних класах,  звертають увагу на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливим потребами.  З метою створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей, створено команди психолого-педагогічного супроводу для дітей з особливими освітніми потребами, які на засіданнях розглядають  питання розробки індивідуальної програми розвитку та хід її виконання.

Протягом  року було організовано проведення корекційно-розвиткових занять із залученням практичних психологів Русиник Л.Г.,  Фик Т.М., логопеда Маланчук С.В., учителів фізичної культури Чепи І.І., Буця А.Я.. Діти з особливими освітніми потребами навчаються в ресурсній кімнаті, забезпеченій необхідним обладнанням  та комп’ютерною технікою для занять. Як показали спостереження, ці діти зуміли адаптуватися до шкільного життя, брали участь у виховних заходах та знайшли спільну мову серед ровесників. 

 

Виховна і позакласна робота

Виховання  – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

                  Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому  саморозкриттю,  саморозвитку,  дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

        На належному рівні проводилася  патріотична, правовиховна робота та робота з протидії усім видам насильства. У школі заплановано і проведено: уроки мужності; благодійні акції «Допоможи воїнам АТО», «Діти дітям»;  акція «16 днів без насильства»; Всеукраїнський тиждень права; зустріч з представниками ювенальної превенції; диспут «Як захистити себе від насильства в сім`ї». З метою формування військово-патріотичного виховання в школі  налагоджена співпраця з військовим комісаріатом, Учні школи беруть участь в благодійних акціях для підтримки воїнів в АТО, проводять  зустрічі з волонтерами та воїнами ООС.  

В рамках Всеукраїнського тижня правового виховання дітей та учнівської молоді класні керівники разом з вчителями історії та права провели: Всеукраїнський урок в 1-11 класах на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, урок-презентація власних проектів «Права і свободи людини та громадянина» (11 кл., Дзюрак О.С.), просвітницька вікторина «Права дитини на здоров’я» (1-4 кл., педагог-організатор), диспут «Кримінальний кодекс. Правопорушення і підліток» (9-10 кл., Кахнич Г.Я.), конкурс малюнків на тему «Права дитини» (7 кл.,Наконечна О.Ф.), конференція «Права людини: історія і сучасність» (10 кл, Крива Г.В.), конкурсна програма для учнів 6-х класів «Права та обов’язки дитини» (Крива Г.В.), просвітницька гра для учнів початкової школи «Мандри в казку Права», виховний захід для учнів 3-4 класів «Юні мовознавці»: «Слово лікує, слово ранить. Вірус лихослів’я і як з ним боротися?» (Ткач Н.М.), п’ятихвилинка «Чи знаєш ти свої права? Чи виконуєш ти свої обов’язки?».

Упродовж навчального року були проведені навчально – пізнавальні  екскурсії до м. Львів – 7-9 класи, «Замки Закарпаття», «Замки Львівщини», Тустань. 

Дирекцією школи, медпрацівником здійснюється систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог навчально-виховного процесу, видано відповідні накази по школі.  У рамках  тижня здоров’я проведено виховні години на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Здоров’я – запорука добробуту й щасливого життя», «Скільки коштує здоров’я», «Бережіть здоров’я з молоду», «Паління шкідлива і небезпечна звичка», «Наркотичні речовини, небезпека їх вживання», «Спорт у нашому житті», «Грип та його профілактика», «Здорове харчування. Режим дня», «Основні питання вакцинації». 

      На виконання методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України  у школі проведений Тиждень безпеки дорожнього руху. Класними керівниками були проведені бесіди з правил дорожнього руху; батьківський лекторій «Навчання дітей правилам дорожнього руху»; конкурс малюнків «Дорожня азбука», бібліотечна виставка «Правила дорожнього руху. Обережно, діти на дорозі!», спортивні змагання «Правила дорожнього руху – гідні поваги»; оформлено куточок безпеки дорожнього руху; конкурс на кращий твір з теми «Безпечна дорога». Проводяться лекції щодо запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, ВІЛ-інфекції, СНІДу. 

      У вересні був проведений Всеукраїнський олімпійський  тиждень «Олімпійський рух – зміцнення народів світу» (5-6 класи). 

       З метою формування екологічної культури учнів створено систему екологічної освіти та виховання. На базі  школи  проводяться різноманітні дидактичні ігри, екскурсії, організовано різні форми роботи із використанням спеціальних карток, малюнків, таблиць, книжок екологічного змісту. У школі учні набувають екологічних знань у процесі вивчення природознавства, біології, географії, хімії, фізики та інших дисциплін, а також у різних формах позакласної роботи, суспільно-корисної праці з охорони природи свого краю: упорядкування пришкільної території.

     З метою формування знань і вмінь дослідницького характеру, спрямованого на розвиток інтелекту, творчої та ділової активності, життєвої позиції з питань екологічного виховання на базі школи проводяться конкурси екологічного спрямування.  У школі були проведені бесіди та виховні години: «Де праця, там і розквіт», «Брати наші менші», «Чарівне моє довкілля», «Природа і ми», «Дива природи», «Знай, люби, бережи», «Сторінками Червоної книги України», «Охорона природи», «Альтернативна енергетика»; Освітньо–екологічний процес супроводжується і проведенням ряду акцій, зокрема: «Листопадовому привиду – ні!», «Чисте повітря», «Чиста Україна – чиста Земля», «Зелений паросток майбутнього», «День Землі», «День довкілля», «Чисті легені-крок до здоров´я». Щороку  проходить екологічна акція «Годівничка» (1-4 кл. – педагог-організатор Гриник Н.М.);  класні керівники постійно проводять виховні бесіди щодо збереження природи, власного здоров’я, тощо; конкурси рефератів серед учнів 10-11 класів на тему «Моє місто – без екологічних проблем», конкурс плакатів «Екологічно чисто та безпечно» (9 класи), «Віддаю свій голос на захист природи» (10 класи), конкурс малюнків «Природа і ми» (2-5 класи), конкурс виробів з побутових відходів, пошиття екосумок, конкурс творів на екологічну тематику.  У школі під час проведення Дня Землі, Дня охорони навколишнього середовища були проведені різноманітні заходи: засідання у форматі круглого столу «Збережемо природу разом», бесіда «Матінка-Земля», виставка учнівських робіт з екологічних питань, захист дослідницьких проектів «Енергозбереження – вимога часу», «Зміни клімату: причини та наслідки», бібліотечні години «Клімат змінюється! Час діяти разом!»   

  Щоденно контролювався стан відвідування учнями занять, щомісяця проводилися рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів: „Урок”,  «Ні!»запізненням». 

Усі виховні заходи спрямовані на продовженні реалізації  виховної місії школи «Виховання національної свідомої і креативної особистості».

До дня героїв Крут класні керівники провели цикл бесід на патріотичну тематику. Рада учнівського самоврядування підготувала та провела Хвилину пам’яті «Крути крізь віки».

У школі проведено цикл заходів до Дня рідної мови, які організували та провели вчителі-філологи разом з класними керівниками.

За традицією в березні пройшли Шевченківські дні. Учні разом з класними керівниками були учасниками Шевченківських читань у міському літературно-краєзнавчому музеї, урочистій академії, конкурсі стіннівок.

Незважаючи на карантинні заходи, школярі взяли участь в онлайн акції «Первоцвіти просять захисту», конкурсах «Годівничка», «День зустрічі птахів», «За гуманне ставлення до тварин», «22.04 – Всесвітній день Землі».

Класні керівники провели он-лайн заняття «Не пали суху рослинність, збережи здоров’я і природу», цикл бесід «Карантин – не завада навчанню».

Проведено заходи до Дня матері, Свята героїв. У 2020-2021 н. р. в школі працювало 8 гуртків. Учителі Федина І.М., Чепа І.І. вели заняття спортивних гуртків. 

М.В. Білик працював разом з учнями над реалізацією програми «Захист України». 

Учитель Грицко О.А. вів заняття вокального гуртка.

Учитель Марчишин А.А. з гуртківцями «Умілі ручки» та Наконечна О.Ф. з образотворчою студією стали учасниками та переможцями конкурсів «Природа і фантазія», «Котилась писанка Стрийщиною», циклу новорічних конкурсів на кращу витинанку, новорічну композицію, новорічний вінок, конкурсі м’якої іграшки.

В рамках державної програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», використовується один з основних напрямків формування особистісного «Я», допомога в самореалізації через роботу органу учнівського самоврядування.

  У стінах рідної школи діти не тільки здобувають знання. Щоб допомогти учням повною мірою розкрити свій інтелектуальний, соціальний, духовний, фізичний потенціал, виховати їх громадянами, які мають активну життєву позицію, прагнуть взяти на себе відповідальність за суспільство, в якому вони живуть, підготувати їх до дійової участі в демократизації суспільства, в навчально-виховний процес було впроваджено систему учнівського самоврядування, провідними ідеями якої стали: організація пізнавальної, практичної, розвиваючої, соціальногромадської діяльності дітей та молоді; участь учнівської молоді у процесі виховання здорової, всебічно розвиненої особистості; захист прав та інтересів членів учнівського самоврядування; пріоритетність ігрових форм роботи з дітьми. 

Вищим органом учнівського самоврядування є шкільна Конференція, що скликається раз на рік, на якій вирішуються найважливіші питання школи: приймається програма діяльності, обирається Координаційна рада, затверджується план роботи та аналізується діяльність членів Шкільного Парламенту

 

Психологічна служба

Психологічна служба школи діє  у відповідності до змін у нормативно-правовій базі, керуючись Законом України «Про освіту», Концепцією «Нова українська школа», а тому діяльність психологічної служби тісно пов’язана з усіма суб’єктами освітнього процесу: між учителем, учнем і батьками. Усі форми поведінки дитини мають формуватися на позитивному оточенні, а тому головним вектором психологічної служби є позитивні батьки, які люблять свою дитину, виражають свою любов у позитивних моментах спілкування. 

Діяльність психологічної служби направлена на «запит» від учасників освітнього процесу, а саме:

 організація психологічного супроводу адаптаційного освітнього процесу першокласників та п’ятикласників;

 забезпечення прав і свобод дітей;

 створення умов комфортного освітнього середовища;

 захист честі і гідності учнів, вчителів, батьків;

 профілактика і превенція протиправної, агресивної, жорстокою, насильницької поведінки;

 профілактика булінгу, суїцидальних нахилів у дітей; безпеки дітей у інтернет-просторі;

 профорієнтація старшокласників;

 особлива увага дітям з особливими освітніми потребами;

 консультування та психокорекція.

Протягом року психологічна служба школи продовжила впровадження інформаційно-просвітницької програми «Сімейна розмова», метою якої є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист їх психологічного здоров’я.

Враховуючи проблеми сьогодення (корона вірус) більшість занять, в тому числі і тренінгові проводились на свіжому повітрі. 

З учнями 8-х класів було проведено тренінгові заняття «Справжня дружба та дружні інтереси», «Алкогольні напої – міфи та реальність», «Світ мого вільного часу», «Права та обов’язки школярів», «Ефективні дії в ситуації ризику», «Твоє життя – твій вибір», з учнями 11-х класів «Здоров’я – мій скарб»

Спільно з Миколаївським бюро без оптимальної правової допомоги проведено інформаційно-просвітницьке заняття «Правова освіта школярів» з учнями 5-х та 9-х класів та заняття «Булінг, як вид насильства».

З учнями було проведено години психолога «Запобігання насильства у шкільному середовищі», «Стоп – булінг!».

У 7-8-х класах було проведено години психолога «Профілактика ризикованої поведінки підлітків», «Роздуми про дружбу»

До дня толерантності у 5-х класах проведено тренінгові заняття «Усі ми різні, усі ми рівні».

З учнями 6-8-х класів години психолога до Всесвітнього дня боротьби із СНіДом «Будемо разом! Будемо людьми!»

Також здобувачі брали активну участь у районних конкурсах малюнків «Повір у себе і у тебе повірять інші», «Світ без насильства!».

До Всеукраїнського тижня правових знань і тренінгові заняття у шкільній бібліотеці «Обов’язки та права учнів». Ознайомлення з Конвенцією ООН про права дитини, огляд літератури на правову тематику.

Брали участь в акції «16 днів проти насильства!». Годинах спілкування «Чемність та ввічливість» (1-А клас), «Обговорюємо правила хорошої поведінки» (1-Б клас), «Обов’язки та права учнів» (5-Б клас).

Практичний психолог надавала психологічну підтримку та консультувала 159 людей, в тому числі батьки, вчителі.

Значне місце у виховному процесі школи займає психологічна служба, діяльність якої спрямована на морально-правову освіту учнів. Робота щодо правового виховання учнів проводиться згідно з річним планом, планом спільної роботи школи з Сектором ювенальної превенції  Миколаївського ВП ГУНП в Львівській  області та алгоритмом роботи з дітьми, що потребують підвищеної педагогічної уваги. З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді в школі працює рада профілактики правопорушень. 

       Значна увага приділяється колективній творчій діяльності школярів, що сприяє зайнятості в позаурочний час, і має на меті виховання в них соціальної активності, допомагає їм реалізувати себе, самоствердитися, правильно й корисно для себе організувати свій вільний час. 

З метою задоволення потреб учнівської молоді щодо поліпшення здоров’я, фізичного та духовного розвитку в школі працюють гуртки та спортивні секції. Окрім цього, учні мають змогу зустрітися з лікарями – фахівцями, працівниками кримінальної  поліції, прокуратури, переглянути науково – популярні, документальні, художні фільми, спрямовані на профілактику правопорушень та злочинів. В школі проведено Місячник морально-правового виховання. Під час Місячника відбулися такі заходи:

- заходи до Міжнародного дня боротьби зі СНІДом та солідарності з людьми інфікованими СНІДом;

- випуск  тематичних газет, плакатів, стіннівок;

- співпраця зі шкільною  бібліотекою (захід «Протидія торгівлі людьми»);

- до Міжнародного дня інвалідів класні години «Дивіться на нас, як на рівних», уроки доброти та милосердя; 

- слайд-проект «Добро і милосердя єднають серця»;

- Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;

- на базі шкільної бібліотеки виставка літератури «Право і закон»; 

- тематичні класні години: «Твої права та обов'язки». Конвенція ООН про права дитини; 

- день правових знань та зустріч учнів школи з працівником правоохоронних органів (8-10 класи);

- благодійні акції (допомога Українській армії та акція до дня Святого Миколая); 

- заняття з елементами тренінгу: «Формування навичок здорового способу життя засобами програми «Рівний-рівному»;

- класні години «Здоровий спосіб життя – це модно!»; 

- засідання батьківського всеобучу «Булінг в учнівському середовищі»;

- година спілкування «Конфлікти - причини виникнення та шляхи розв’язання»;

- виховна години «Ми проти насилля», «Толерантність – шлях до успіху»; 

- перегляд відеоролику «Твори добро і воно повернеться до тебе»; 

- консультації для вчителів щодо роботи з учнями,які відносяться до групи ризику; 

- заняття з елементами тренінгу: «Вчимося бути толерантними», (6 кл.); 

- бесіди з елементами тренінгу: «Мудра поведінка під час конфлікту»; 

- конкурс соціальної реклами. 

Велика увага в школі приділяється роботі з превентивного виховання: 

- проводився шкільний облік важковиховуваних підлітків та молодших школярів, які потребують допомоги, підтримки, організація відповідної психо-корекційної роботи з ними;

- відвідування деструктивних сімей та робота з ними;

- співпраця зі службою у справах дітей, медичними закладами, центром соціальної служби для молоді;

- проводилась робота з педагогічним колективом школи (ознайомлення з новинками психолого-педагогічної літератури, бесіди, консультації з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх).

Значна робота з превентивного виховання проводилася  практичним-психологом школи  Русиник Л.Г. Проведено: анкетування щодо паління та наркоманії в 8-9 класах, профілактичні бесіди «Вплив тютюну, алкоголю та наркотиків на організм, що розвивається».  

 

Робота шкільної бібліотеки

На початку навчального року видано підручники для учнів 1-11-х класів в кількості 9254 примірники.

Отримано 2101 примірник нових книжок, взято на облік і видано учням.

Проведена інвентаризація бібліотечного фонду (жовтень 2020 р.).

Готується акт на списання застарілої художньої літератури (в даний час).

09.11.2020 р. до дня української писемності бесіда «Про любов до рідної мови» (3-Б клас, Дацьо Л.В.).

12.11.2020 р. «Проведи цікаво час разом з книгою» – урок позакласного читання в шкільній бібліотеці (2-Б клас, Корецька Г.І.).

16.11.2020 р. година спілкування з психологом в шкільній бібліотеці «Я знаю, як спілкуватися в Інтернеті».

Організовано книжкову виставку до тижня правових знань.

Здійснено урок в бібліотеці «Книга це один із головних засобів навчання»

У 8-х класах відбулась година психолога у шкільній бібліотеці, тренінг «Кібербулінг».

29.01.2021 р. було проведено виставку до Дня Героїв Крут.

10.02.2021 р. знайомство з бібліотекою «Хто багато читає, той багато знає» (1-Б клас, Теличко О.І.).

Книжна виставка до «Дня рідної мови».

У 6-А класі проведено літературну годину в шкільній бібліотеці «Учітеся брати мої , думайте, читайте…»

Літературний урок в шкільній бібліотеці «Любов до рідного краю» (Про Марійку Підгірянку) було проведено у 3-Б класі.

Відбулись книжкові виставки до дня народження Ліни Костенко та  до Дня народження Уляни Кравченко.

У 4-х класах продемонстровано урок позакласного читання в шкільній бібліотеці «Цікавий світ казок».

 

Матеріально-технічна база 

Для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями базовими загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створюються умови для самореалізації. А саме: 

- використовуються можливості шкільного методичного кабінету; 

- бібліотеки; 

- кабінетів інформатики;

- кабінету Захисту України; 

- кабінету хімії; 

- кабінету української мови;

- кабінету фізики;

- кабінету біології; 

- кабінету історії; 

- кабінету математики; 

- кабінету зарубіжної літератури; 

- майстерні по дереву та металу; 

- спортивного майданчика із штучним покриттям;

- спортивного залу та інших навчальних кабінетів;

- двох коворкінгових зон;

- ресурсної кімнати.

Адміністрація школи спільно з учительським колективом, обслуговуючим персоналом та батьками учнів намагається створювати кращі умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, забезпечити школу новим сучасним обладнанням. 

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, є дозвіл Держпродспоживслужби, протоколи замірів опорів ізоляції електромережі. 

Забезпеченість закладу новими меблями — 65%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм. 

В школі функціонують їдальня на 140 посадочних місць, актова зала, спортивний зал.

 

Харчування. Здоровий спосіб життя

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче харчування учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю щодо термінів і умов зберігання та реалізації продуктів.

Бракеражна комісія ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням меню. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані.  

Медичне обслуговування учнів в навчальному закладі

Здійснюється кваліфікованою медсестрою. Медичний кабінет розташований на 2 поверсі, достатньо забезпечений необхідними медикаментами. 

Для попередження та виявлення захворювань протягом навчального року проводиться медичне обстеження вузькими спеціалістами. 

Учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендацій лікарів. 

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності. Цивільний захист

Питання безпеки життєдіяльності, створення належних санітарно-гігієнічних умов та профілактика травматизму  є одним із найважливіших у роботі навчального закладу. 

      У школі дана робота проводилась за наступними напрямками: 

- створення безпечних умов праці та навчання; 

- документальне оформлення роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту; 

- систематичне навчання учнів та працівників навчального закладу безпеці праці та життєдіяльності; 

- профілактика нещасних випадків; 

- робота з учнями в позаурочний час; 

- організація спільної роботи з представниками  управлінь: охорони здоров’я, у справах сім’ї  та молоді, соціального захисту населення, з питань надзвичайних ситуацій; 

 - робота з батьківською громадськістю; 

Робота щодо запобігання дитячого травматизму, охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту знаходиться на постійному контролі адміністрації школи.

На початок 2020-2021 навчального року було складено необхідні акти-дозволи на проведення занять у кабінетах, майстернях, спортзалі. Усі класні керівники провели вступний інструктаж з учнями з охорони праці і безпеки життєдіяльності.

Впродовж навчального року проводились всі види інструктажів: первинний (перед початком виконання практичних, лабораторних робіт, під час роботи в майстернях, на заняттях з трудового навчання й фізкультури, перед початком канікул) та цільовий (перед поїздками на екскурсії, олімпіадами).

З новоприйнятими працівниками проведено вступний інструктаж з охорони праці, з усіма іншими – первинний, з записами у  відповідних журналах.

У цьому навчальному році  було проведено навчання й перевірку знань з питань охорони праці й безпеки життєдіяльності з педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом, відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Питання організації роботи зі створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу та запобігання випадкам травмування учнів заслуховується на нарадах при директорові, засіданні педагогічної ради, методичного об’єднання класних керівників, батьківських зборах.

Упродовж року були проведені профілактичні заходи щодо попередження дитячого травматизму (бесіди, години спілкування, вікторини).

Перед початком канікул класні керівники проводили інструктажі та бесіди з охорони праці та безпеки життєдіяльності щодо правил поведінки під час канікул.

Одним із шляхів запобігання дитячого травматизму  в школі є вивчення предмета основи здоров’я, програма якого передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій.

Складено графік чергування вчителів під час перерв на кожному поверсі, у їдальні, на подвір’ї школи.

У школі є всі необхідні  інструкції з техніки безпеки, охорони життя і здоров’я здобувачів освіти загального характеру у з предметів підвищеної небезпеки. Розроблені і затверджені в установленному порядку загальношкільні заходи і план роботи з профілактики дитячого травматизму. Кожним класним керівником  розроблено та проведено бесіди із безпеки життєдіяльності для учнів свого класу: 

- Безпека в побуті (опіки, отруєння, безпека з вогнем, побутова хімія і т.д.).

- Безпека на ігрових, спортмайданчиках (рухливі ігри, спортінвентар).

- Безпека перебування в школі.

- Безпека перебування біля водоймищ.

- Дорожньо-транспортний травматизм. 

-Пожежна безпека.

- Електротравматизм та його попередження. 

- Безпека в надзвичайних ситуаціях. 

- Безпека праці. 

- Особиста гігієна та здоровий спосіб життя.

- Надання першої долікарської допомоги.

- Життя людини – найдорожча цінність (попередження суїцидальної поведінки дітей).

      З метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму,узагальнення та розповсюдження кращих форм і методів профілактичної роботи серед дітей, прищеплення навичок безпечної поведінки на дорозі, запобігання випадків травмування дітей в автопригодах під час руху в школі був проведений Тиждень безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі».З метою попередження травматизму невиробничого характеру класні керівники проводять практичні заняття, зустрічі з медичними працівниками. У класних кімнатах поновлені куточки з безпеки життєдіяльності учнів. Щорічно у школі проводиться Тиждень охорони праці, де діти беруть участь у різноманітних заходах: конкурсах, вікторинах, практичних заняттях, переглядають відеофільми та мультфільми.

 Для збереження життя та здоров’я учнів учителями-предметниками проводяться інструктажі з техніки безпеки під час проведення лабораторних та практичних робіт із  записами у відповідних журналах. Особлива увага збереженню життя та здоров’я дітей приділяється на уроках фізкультури. 

Щорічно у школі проводиться День цивільного захисту з метою організації     цивільного захисту учасників освітнього процесу школи.

 Для удосконалення практичних навичок школярів, 23 квітня 2021 року проведено День цивільного захисту та об’єктове тренування з евакуацією всіх учасників освітнього процесу. 

         Класними керівниками 1-11 класів проведені роз’яснювальні бесіди серед учнів та їх батьків щодо правил безпечної поведінки під час можливих надзвичайних ситуацій, безпечного користування електричними та іншими нагрівальними приладами,  вибухонебезпечними предметами 

 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансування потреб школи здійснюється централізовано. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи, вчасно виплачувалися кошти за спожиту школою електроенергію, водопостачання, тепло. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв, водо- та теплопостачання. 

Здійснено капітальний ремонт спортивної зали.

Оснащено новим обладнанням харчоблок.

Закуплено нові сучасні столи та стільці для їдальні.

Отримано 2 комплекти учнівських столів та стільців у класні кімнати.

Інтерактивна панель (мультиборд).

Замінено двері в гаражах.

Закуплено нові класні дошки.

Проте асфальтове покриття, фасад школи та система опалення потребує капітального ремонту. 

 

Сайт школи

У 2020-2021 навчальному році продовжив роботу сайт школи. Педагоги школи надавали матеріали для представлення їхньої освітньої діяльності заступнику директора з навчально-виховної роботи Кривій Н.В., яка   висвітлювала на веб сайті  та сторінці школи у Facebook.

На сайті представлена управлінська діяльність, навчальна, виховна, методична робота, діяльність психологічної служби, шкільне життя. 

У 2020 -2021 навчальному році наша школа взяла участь в оцінюванні інноваційних технологій за допомогою онлайн – інструменту SELFIE, який вперше пілотувався в Україні за підтримки Міністерства цифрової трансформації, Міністерства освіти та науки України та Європейського фонду освіти.

Школа є учасником проекту «Moodle – це про100», що покликаний сформувати у закладах освіти єдине електронне середовище. Навчання вчителів проходить в трьох напрямках: для адміністраторів платформи (вчитель інформатики Шпарій О.М.), керівників закладів (заступник директора Крива Н.В.) та вчителів предметників (Дзюбайло О.А., Кахнич Г.Я., Кушнір М.Р., Ленців О.М., Цар Ю.М., Любчик О.А., Заневич І.І., Ковтало Н.С.).

 

 

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.