Завантажити звіт в форматі docx

Звіт 

директора Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області

Галини Огоновської

ЗА 2021-2022 Н.Р.

 

Шановні УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ!

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор школи керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти. 

Свою роботу та роботу закладу освіти представляю за результатами комплексного самооцінювання відповідно до чотирьох напрямків внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, за якими оцінюють роботу навчального закладу експерти інституційного аудиту, а саме:

    • освітнє середовище закладу освіти;

    • система оцінювання здобувачів освіти;

    • оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

    • управлінські процеси закладу освіти.

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Освітній  процес у закладі освіти розпочався відповідно до структури навчального року  з 01 вересня 2021 року та тривав по 09 червня  2022 року. Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором   за семестровою системою: І семестр тривав з 01 вересня 2021 року по 31 грудня 2021 року; ІІ семестр з 10 січня по 09 червня 2022 року.

Для учасників освітнього процесу освітнє середовище закладу освіти є безпечним та комфортним. Ми постійно працюємо над його оновленням та покращенням. Проте в закладі освіти залишається проблематичним облаштування території з урахуванням доступності та універсального дизайну. Пішохідна доріжка потребує ремонту. До закладу освіти практично не можуть потрапити люди з обмеженими фізичними можливостями,  оскільки пандус відсутній. 

Територія закладу освіти огороджена частково, достатньо озеленена.  Доступ транспортних засобів при потребі  здійснюється  через один заїзд. Школа має спортивний майданчик, футбольне поле  зі штучним покриттям. Приміщення початкової школи відокремлені від приміщень для учнів старших класів. Облаштування приміщень закладу не створює загрози  травмування учнів та працівників. У навчальних кабінетах меблі встановлені належним чином. Сходові клітки не загромаджені. Рекреації просторі, світлі.

Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної зали. Заклад освіти дотримується режиму провітрювання. Утримання туалетних кімнат відповідає санітарним нормам. 

Харчування

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального збалансованого харчування дітей протягом часу перебування у закладі. Харчоблок закладу оснащений сучасним обладнанням. У приміщенні для приготування їжі дотримується режиму зберігання продуктів та готових страв. Проблема – актова зала пристосована для їдальні (прийому їжі).

Проведена соціальна паспортизація класів, школи. Складені і опрацьовані списки дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, які знаходяться під опікою та позбавлені батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, із малозабезпечених сімей, із неповних сімей, дітей учасників АТО, ООС Складені списки дітей, яким надається безкоштовне харчування за кошти громади: учні 1-4-х класів, діти-сироти, під опікою, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей (за наявності відповідних довідок), діти учасників АТО, ООС.

З метою організації безпечного харчування  здобувачів освіти  впроваджується в закладі освіти план НАССР.

Здобувачі освіти, педагогічні працівники вважають освітнє середовище безпечним та комфортним. 74 % опитаних батьків вважають перебування дитини у школі безпечним. 68 % батьків вказали на дружню атмосферу у класі. Майже усі педагогічні працівники вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним.

Інтернет

Заклад освіти підключений до високошвидкісного інтернету (більше 100 МБ/с), що значно покращує освітній процес у школі та дозволяє використовувати всі можливості глобальної мережі Інтернет. Важливою умовою функціонування безпечного освітнього середовище є наявність безпечного контенту, який запобігає доступу учнів до заборонених сайтів. На даний момент у закладі освіти відсутні програми-фільтри. Потрібно працювати у цьому напрямку для забезпечення його реалізації.

Інклюзивне навчання

У школі організовано інклюзивне навчання з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення сімей до участі в освітньому процесі згідно з  нормативними документами,  комплексною оцінкою розвитку дитини,   рішенням педагогічної ради (протокол №1 від 31.08.2020 р.), заяв батьків.   

У школі функціонували інклюзивні класи (2-В, 3-В, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-В, 8-А), у яких навчалися  діти з особливими  освітніми потребами. Роботу в таких класах здійснювала команда психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, до складу якої входили  заступник директора, практичний психолог, логопед, асистент учителя, педагоги. Одним із основних напрямків роботи команд психолого-педагогічного супроводу було розроблення індивідуальних програм розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами та проведення необхідних адаптацій та модифікацій зовнішнього середовища, характеру навчання. У ІІ семестрі  команда психолого-педагогічного супроводу працювала  над визначенням рівнів підтримки в освітньому процесі та розробкою Індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання, який вступив у дію з 01.01.2022 р. Для дітей з особливими освітніми потребами було створено освітнє середовище, яке відповідало потребам та можливостям кожної дитини. Навчання таких здобувачів освіти відбувалося за індивідуальним навчальним планом, яким передбачено проведення корекційно-розвиткових занять логопедом, практичним психологом, учителем фізкультури.

У 7 інклюзивних класах  навчалися  11 учнів.  Наявні всі  нормативно-правові документи,  документи, які є підставою для організації дітям з особливими освітніми потребами інклюзивного навчання. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося вчителями  відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Практичний психолог Русиник Л.Г. систематично надавала консультативну допомогу вчителям, які викладають у класах з інклюзивним навчанням, здійснювала  психолого-педагогічний супровід дітей, які мають особливості психофізичного розвитку, проводила індивідуальну роботу,  що сприяло успішній адаптації до навчання та перебування в учнівському  колективі, індивідуальні консультації для сімей, у яких виховуються діти з особливими освітніми потребами.

В умовах інклюзивного навчання у школі працювали асистенти вчителя  із дітьми з особливими освітніми потребами (2-В клас – Коновалець О.М., 3-В клас – Грицик І.Ю., 4-Б клас – Маланяк Ю.А., 5-Б клас – Величко Н.О., 6- Б клас – Козак Т.Р., 7-В клас – Мороз Н.І., 8-А клас – Малаковська Г.-К.Я.).  Відповідно до посадових обов’язків  асистенти вчителя допомагали педагогам в організації освітнього процесу, адаптували матеріали  під час навчання з використанням дистанційних технологій, стимулювали розвиток соціальної активності дітей, сприяли виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі у позакласних заходах, створювали навчально-виховні ситуації оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому. Асистенти вчителя допомагали дітям з особливими освітніми потребами вести портфоліо. Така робота дитини допомагала максимально розкрити індивідуальні можливості дитини, закладала підґрунтя саморефлексії освітньої діяльності, тобто відповідальності та самостійності навчання, а також формувала   вміння аналізувати власні інтереси, схильності, потреби  і співвідносити їх з наявними можливостями.

Учителі інклюзивних класів    спілкувалися з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу, інформували  їх про досягнення учнів.

Корекційно-розвиткові заняття

Корекційно-розвиткова робота проводилася практичним психологом, логопедом, учителем фізкультури за укладеними договорами на проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)  (Русиник Л.Г., Чепа І.І., Маланчук С.В., Пакіж О.Т., Буць А.Я. ) відповідно до календарно-тематичного планування та згідно з графіком проведення корекційно-розвиткових занять.  Проведення  таких занять для дітей з особливими освітніми потребами  сприяло розвитку мовлення, комунікативної діяльності та творчості, фізичному розвитку, корекції пізнавальної діяльності, формуванню навичок просторового та соціально-побутового орієнтування, практичному використанню знань, умінь та навичок. Фахівці  проводили заняття в ресурсній кімнаті, використовували для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами  сучасне обладнання, наявні навчально-дидактичні матеріали, які допомагали сприймати оточуючий світ з урахуванням особливостей їх розвитку. 

Приділялася увага роботі з батьками здобувачів освіти, які перебувають на інклюзивному  навчанні. Для них проводилися консультації практичним психологом, учителями інклюзивних класів.

Діти з особливими освітніми потребами залучалися до організації та проведення позакласних заходів та різноманітних конкурсів. 

Булінг

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання булінгу в шкільному середовищі. У грудні класні керівники при допомозі шкільного практичного психолога Русиник Л.Г. провели тренінги, тематичні години з метою профілактики насилля та жорстокості в учнівському середовищі. На сайті школи розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу. У вересні 2021 року на педагогічній раді затверджено «Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) у закладі освіти (протокол №2 від 22.02.2022 року), яке встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу.

Охорона праці

Робота закладу освіти із запобігання дитячому травматизму упродовж 2021-2022 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», нормативних документів з охорони праці.

Питання збереження життя і здоров’я здобувачів освіти та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників тощо. Стан роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу в школі у 2021-2022 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

У закладі освіти щорічно проводяться Тижні охорони праці, дорожнього руху, цивільного захисту, комплексні об’єктові та протипожежні тренування на випадок надзвичайної ситуації. Здобувачі освіти ознайомлені з правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, знають шляхи евакуації та пожежні виходи. План евакуації розташований на кожному поверсі, евакуаційні шляхи не захаращені. 

 Класні керівники постійно проводять усі необхідні бесіди та інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності  з правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєнь, правил безпеки при користуванні газом, електроприладами, правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, правил поведінки на воді, під час сигналу повітряної тривоги, роблять записи у відповідних журналах. Учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, правил поведінки в умовах воєнного стану. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться й на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології. 

Систематично проводяться навчання/інструктажі з педагогічними працівниками (згідно з вимогами законодавства про охорону праці) щодо надання домедичної допомоги, реагування на випадки травмування або погіршення самопочуття  здобувачів освіти та працівників під час освітнього процесу. Питання надання домедичної допомоги включені  у Програму навчання  з питань охорони праці  та безпеки життєдіяльності під час організації навчання  для працівників школи, що проводиться 1 раз на 3 роки.

Педагогічні працівники  та керівництво у разі нещасного випадку діють у встановленому порядку. Щоквартально адміністрація школи проводить аналіз травматизму учасників освітнього процесу. 

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2021-2022 н. р. в основному виконані. У закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2021-2022 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання здобувачів освіти  та постійного складу закладу освіти згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів  «Основ здоров‘я» у 5-9-х класах; предмета – Захист України у 10-11-х класах.

Цивільний захист

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом закладу освіти теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення 22 жовтня 2021 року  протипожежного тренування. З метою покращення роботи з правил поведінки при виникненні надзвичайної ситуації , на відпрацювання порядку евакуації здобувачів освіти  в укриття на випадок бойових дій 22 лютого 2022 року  проведено навчальну евакуацію учнів 1-4 класів в укриття школи. День цивільного захисту проходив 15 квітня 2022 року з використанням дистанційних технологій.

Класні керівники та учителі постійно тримають під контролем своїх учнів. На кожному поверсі є чергові вчителі, класні керівники  супроводжують та знаходяться разом з дітьми  в їдальні. Володіють інформацією про місце знаходження дітей в позаурочний час, залучають до гурткової роботи, в разі потреби відвідують вдома, проводять індивідуальні бесіди з батьками та дітьми.

З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування  вчителів у школі. 

Бібліотека

Бібліотека – освітній осередок де відбуваються зустрічі, проводяться навчальні заняття, виставки, круглі столи, майстер класи.

Профорієнтація

Для вивчення професійних нахилів і можливостей проведено тестування учнів 7-х, 9-х класів з метою надання допомоги у їх професійному самовизначенні. Проводилася зустріч учнів 9-х та 11-х класів з працівниками

служби Центру зайнятості та представниками ВУЗів для орієнтування у виборі професії за сучасних умов.

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

На закінчення 2021-2022 навчального року у 31 класі навчалося: у 1-4-х класах 369 учнів,  у 5-9-х  класах – 445 учнів, у 10-11-х  класах – 94 учні.  Середня наповнюваність – 29 учнів.

Згідно з річним планом роботи  освітнього закладу  на 2021/2022 навчальний рік адміністрацією закладу було проведено аналіз досягнень учнів 1-4, 5-11-х класів за 2021/2022 навчальний рік.

За підсумками аналізу навчальних досягнень 2021/2022 навчального року із 908  учнів 1-11 класів:

    • 179 учнів 1-2  класів  оцінені вербально і оформлені свідоцтва досягнень;

    • 190 учнів 3-4-х класів  оцінено рівнево та оформлені свідоцтва досягнень;

    • 783 учні переведено  на наступний рік навчання;

    • 80 учнів 9-х класів та 45 учнів 11-х класів випущено зі школи;

    • 136 учнів 3-8-х та 10-х класів нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»;

    • 4 учнів 11-х класів нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»: 

Русецька Мар’яна Ярославівна – 11-А клас

Дяків Вікторія Андріївна – 11-А клас

Зелик Вероніка Ігорівна – 11-Б клас

Лехович Вероніка Олегівна – 11-Б клас

 

    •  7 учнів 11-х класів нагороджено срібною медаллю «За досягнення у навчанні»: 

Грицай Дарина Павлівна – 11-А клас

Ступницька Ольга Романівна – 11-А клас

Гелета Данило Васильович – 11-Б клас

Дембіцька Христина Ігорівна – 11-Б клас

Карпин Олеся Ігорівна – 11-Б клас

Петренько Діана Андріївна – 11-Б клас

Федів Вікторія Ігорівна – 11-Б клас

 

    • 8 учнів 9-х класів отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою

Білик Настя Іванівна, 9-А клас

Кушнір Мар’яна Олександрівна, 9-А клас

Крива Христина Михайлівна, 9-Б клас

 Пристай Юліана Володимирівна, 9-Б клас

Устіянович Дарина Василівна, 9-Б клас

Юрик Юлія Романівна, 9-Б клас

Кривий Андрій Романович, 9-В клас

Мартинишин Наталія Андріївна, 9-В клас.

Одним із шляхів поліпшення якості освіти, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах сучасного суспільства є впровадження  вивчення профільних предметів в старшій школі. Так у 10-Б, 11-А класах запроваджено профіль української філології, у 10-А, 11-Б - біолого-хімічний профіль. 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що вони зумовлені зміною місця проживання родини або пов’язані з переїздами, у зв’язку з воєнним станом.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

У цьому навчальному році у зв’язку з війною в Україні у заклад освіти було зараховано 23 учні з числа внутрішньо переміщених осіб на тимчасове відвідування.

Робота з обдарованою молоддю

У 2021-2022 н. р. значна увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. Ефективною формою роботи для реалізації, утвердження своїх здібностей є предметні олімпіади та конкурси.

У І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів узяли участь 382 учні 5-11-х класів. Переможцями І етапу визначено: І місце – 59 учнів, ІІ місце -  60 учнів, ІІІ місце – 61 учень. У зв’язку з пандемією участь в районному та обласному етапах предметних олімпіад була скасована. 

 Мовно-літературні конкурси цього річ проходили у форматі онлайн. 

У ІІ етапі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 

 І місце отримали:

    • Пристай Анна (6-Б кл.) учитель Іванців Н.М.;

    • Білик Настя (9-А кл.) учитель Іванців Н.М.;

    • Лехович Вероніка (11-Б кл.)учитель Дзюрак О.С.

 

У ІІІ етапі цього конкурсу Білик Настя (9-А клас) виборола ІІ місце.

 

У ІІ етапі  Всеукраїнського  мовно-літературного конкурсу учнівської  молоді    ім. Т. Шевченка зайняли :

І місце:

    • Пристай Анна (6-Б кл.) учитель Іванців Н.М.;

    • Білик Настя (9-А кл.) учитель Іванців Н.М.;

    • Лехович Вероніка (11-Б кл.) учитель Дзюрак О.С.

ІІ місце 

    • Мончак Юлія (10-А кл.) учитель Келеман О.Б.

У ІІІ (обласному) етапі конкурсу Пристай Юліана(6-Б кл.) зайняла ІІІ місце.

       Лехович Вероніка (11-Б кл.) -  І місце у  ІІІ етапі (обласному) та фінальному етапі конкурсу ім. Т.Шевченка.

Самооцінювання

Проведення самоцінювання дає можливість закладу освіти простежити сильні та слабкі сторони своєї діяльності. Проаналізувавши анкети учасників освітнього процесу, можна зробити висновок, що переважна більшість педагогічних працівників інформують здобувачів освіти про критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання. Це підтверджують результати опитування батьків. Хоча педагоги в основному використовують критерії оцінювання затвердженні МОН, лише 31% самостійно розробляють критерії оцінювання відповідно до різних видів робіт. Більшість здобувачів освіти отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень від педагогічних працівників. 78 % учнів у більшості випадків оцінювання вважають справедливим, об’єктивним, доброчесним; 1,8% опитаних вважають оцінювання несправедливим у більшості випадків; 0% оцінюють несправедливо. 86% батьків вважають, що учителі справедливо оцінюють досягнення здобувачів освіти; 14% - іноді. Отже, переважна більшість учнів вважають оцінювання результатів навчання справедливим, об’єктивним, неупередженим та доброчесним. 

Моніторинг

У Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1   систематично проводиться відстеження результатів навчання учнів (моніторинг) двічі на рік, результати моніторингів розглядаються на засіданнях педагогічної ради та визначаються чіткі шляхи покращення (протоколи засідань педагогічної ради № 4 від 12.01.2022 та накази керівника), аналізується семестрове та річне оцінювання з предметів інваріантної складової. За результатами спостережень моніторингу видаються накази по школі. Матеріали узагальнюються та їх результати обговорюються з педагогами.

Майже всі учні з опитаних стверджують, що вчителі підтримують, допомагають і вірять в їхній успіх: 77 %  - стверджують, що вчителі підтримують їх, 83 % - вірять в них та їх сили, 87 % - учителі їх поважають, 83 % - на моє прохання вчителі мені допомагають. За результатами опитування 85 % учителів вважають, що надають підтримку учням. Слід зазначити, що формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до результатів навчання сприяє робота учнівського самоврядування, яке організовує різноманітні заходи, благодійні концерти та ярмарки. Систематично проводиться профорієнтація. У закладі освіти розроблено Положення про академічну доброчесність. Спостереження за навчальними заняттям показало, що педагогічні працівники використовують вправи, які унеможливлюють списування.

Згідно з результатами анкетування 33% учнів зазначають, що самооцінювання проводиться дуже рідко, 43% - що здебільшого, і тільки 20% - так, постійно, 3,2% - ніколи. За результатами анкетування педагогічних працівників 49% вчителів зазначають, що практикують самооцінювання, і 41% - взаємооцінювання, лише 60% опитаних застосовують прийоми формувального оцінювання.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

       У 2021-2022 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати  над методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення освітнього процесу на інноваційній основі».

У школі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається з взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок. У школі організовано роботу методичної ради, творчої групи вчителів, методичних об’єднань учителів.

Творча група і методична рада

Методична  робота  школи включає: індивідуальні (самоосвіта,  курсова підготовка, консультації), постійні (творча група, методоб’єднання,  психолого-педагогічні  практикуми), періодичні (методичні оперативні наради, місячник педмайстерності, майстер-класи, тренінги)  форми роботи.

На засіданнях творчої групи, методичної ради школи аналізувалися навчальні  плани, програми, обговорювалися  методичні рекомендації щодо підвищення ефективності  уроку та позакласних заходів,  оцінювання знань учнів,  практикувався обмін досвідом педагогічної діяльності  вчителями. Доробком творчої групи школи є узагальнення педагогічного досвіду вчителів школи на основі інноваційних підходів до організації освітнього процесу. Учителі ділилися питанням щодо пошуку ефективних методів роботи із здібними та обдарованими дітьми, стратегії розвитку їхніх творчих здібностей, шляхів співпраці й співтворчості, а також обмінювалися інформацією про освітній процес з використанням дистанційних  технологій, роботу на платформах Moodle та Classroom,  організацію ефективного й безпечного освітнього середовища. Педагоги обмінювалися інформацією про використання в роботі креативного підходу до організації освітнього процесу, взаємовідвідували уроки з подальшим аналізом.

Школа молодого учителя

Методичну роботу школи координувала методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- організація роботи педколективу над науково-методичною проблемою «Розвиток ключових компетентностей здобувачів освіти, підвищення рівня їх соціалізації та адаптації до життя в громадянському суспільстві шляхом удосконалення освітнього процессу на інноваційній основі»;

- обговорення та погодження планів роботи шкільних методичних об'єднань, творчої групи вчителів, «Школи молодого вчителя», методичного кабінету;

- підвищення кваліфікації вчителів;

- огляд нормативних документів;

- обговорення плану підготовки та проведення атестації педагогічних працівників школи 2021-2022 н.р.;

- академічна доброчесність учасників освітнього процессу;

- використання змішаного навчання в процесі викладання шкільних предметів;

- моніторинг знань учнів з математики та української мови за І семестр 2021-2022 н.р.;

- рівень самоосвітньої роботи вчителів над реалізацією індивідуальних науково-методичних проблем;

- значення сайту навчального закладу освіти в створенні єдиного інформаційого простору, організації та взаємодії учасників освітнього процесу, інформаційної підтримки та мотивації навчання, індивідуальної допомогиии, організації різних дистанційних заходів для навчання педагогів, здобувачів освіти та їхніх батьків;

- обговорення модельних навчальних програм для здобувачів освіти 5-6 класів НУШ на 2022-2023 н.р.;

- звіт про роботу з обдарованими дітьми;

- обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану  роботи школи  та методичної роботи на 2022-2023 н.р.

Методичні об'єднання

Упродовж року в школі працювали такі методичні об’єднання:

    • учителів української мови та літератури;

    • учителів іноземних мов та зарубіжної літератури;

    • учителів суспільного циклу;

    • учителів математики та інформатики;

    • учителів природничого циклу;

    • учителів прикладно-естетичного циклу; 

    • учителів фізичної  культури та захисту України; 

    • учителів початкових класів; 

    • асистентів учителів інклюзивних класів; 

    • класних керівників.

Усі засідання шкільних методичних об’єднань були чітко продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення. А саме: вивчення нормативних документів, пошук оптимальних форм і методів роботи з обдарованими здобувачами освіти, вивчення нового Державного стандарту початкової освіти. На засіданнях методоб’єднань розглядалися теоретичні питання, опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо викладання базових дисциплін, методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4-х класів,електронні ресурси для Нової української школи,  сертифікація педагогів у 2021 році, розроблення Індивідуальної програми розвитку за новим зразком, вивчення нових педагогічних ідей і технологій,  сучасних методик, суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, вибір модельних навчальних програм для 5-6 класів НУШ, вибір підручників для 5-х класів, освітній процесс з використанням дистанційних технологій. Було організовано взаємовідвідування уроків учителями методичних об’єднань. Обговорювалися практичні проблеми: 

    • подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; 

    • здійснення освітнього процессу з використанням дистанційних технологій.

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів у 2021-2022  н.р., були такими:

1.Вивчення й проведення відповідної роботи по виконанню нормативних документів, інструкцій, інструктивно-методичних листів, інформативно-правової бази школи.

2.Упровадження в практику роботи педколективу досягнення педагогічної науки й передового педагогічного досвіду, сучасних освітніх методик навчання.

3.Проведення презентаційних уроків, творчих звітів, майстер-класів із метою обміну досвідом.

4.Методична допомога молодим учителям.

5.Збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи.

Ефективно працювали методоб’єднання вчителів  початкових класів (Мартинишинин Г.В.), іноземних мов та зарубіжної літератури (Кушнір М.Р.), української мови та літератури (Іванців Н.М.), фізичної культури та захисту України (Чепа І.І.), суспільного циклу (Ковтало Н.С.).  Педагоги запрошували колег на презентаційні уроки, на яких  використовували елементи освітніх технологій, інноваційні підходи, нетрадиційні форми й методи подачі, перевірки, закріплення знань та умінь, використання ІКТ. Учителі творчо підходять до розв’язання сучасних педагогічних проблем та діляться власним досвідом з молодими педагогами. Працювала «Школа  молодого вчителя», завданнями якої були надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, умінь використовувати в роботі досягнення психолого-педагогічної науки. Робота «Школи молодого вчителя» була спрямована на допомогу молодому педагогові в підвищенні професійної майстерності. У вересні проведена робота заступниками директора з навчально-виховної роботи з новопризначеними педагогами щодо інструктажу молодих учителів «Планування, виконання навчальних планів та програм», «Зразки документації вчителя, асистента вчителя інклюзивного класу», проведено анкетування з метою вивчення  запитів молодого педагога. здійснено організацію наставництва для молодих та новопризначених педагогів. Учителі-наставники ділилися досвідом щодо ведення шкільної документації, складання календарних та поурочних планів, методики перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів освіти, самоаналізу уроку. Відбувалося взаємовідвідування уроків. 

Педагогічні ради        

Дієвий орган у структурі методичної роботи – засідання педагогічних рад, на які виносилися питання звітного, проблемного, організаційного, підсумкового характеру. 

       З учителями проводилися методичні наради, де виносилися проблемні питання, що стосувалися організації освітнього процесу в школі. Адміністрація школи проводила наради з елементами тренінгу для вчителів школи.      

Підвищення кваліфікації

Система підвищення професіоналізму педкадрів – це цілісний комплекс взаємопов’язаних і взаємозумовлених  організаційно змістовних компонентів. Вона передбачає безперервну післядипломну освіту, а саме: курсову підготовку, атестацію, самоосвітню діяльність.

Сумісна робота адміністрації та педагогічного колективу в напрямку підвищення кваліфікації розпочалась з аналізу курсової підготовки вчителів закладу. Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 в школі затверджено річний план курсової підготовки кадрів на 2022 рік (рішення педагогічної ради від 12 січня 2022 р., протокол №4). Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників упродовж 5 років вчитель має пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації. Це є обов`язковою умовою атестації.    Кожний учитель закладу розробив власну траєкторію підвищення кваліфікації на п’ять років. Педагоги школи віддають перевагу інституційній формі підвищення кваліфікації, а саме – дистанційній. Дистанційне навчання відкрило нові можливості перед педагогами закладу. Протягом 2021-2022 н.р. року вчителі закладу підвищували кваліфікацію онлайн на освітніх порталах, студіях, сервісах: «На урок», «Всеосвіта», «EdEra», «Prometheus», «Аtomshub», ГО «Освіта ХХІ століття» та інші. Протягом цього навчального року  вчителі школи отримали сертифікати з підвищення кваліфікації. Тематика обраних курсів різноманітна, оскільки  залежить від завдань, що стоять перед сучасною освітою, відповідає методичній проблемі закладу освіти, кваліфікації вчителя та інше. Учителі звертались із клопотанням до педагогічної ради щодо затвердження та визнання результатів підвищення кваліфікації. Перед адміністрацією школи стоїть завдання: мотивувати педагогів до професійного зростання та забезпечити супровід педагогів щодо організації науково-методичної, інноваційної діяльності як важливого чинника підвищення професійної компетентності учителя.

Упродовж лютого проходив місячник педагогічної майстерності. Учителі поділилися досвідом своєї роботи та запозичили методичні цікавинки в колег. Презентаційні уроки провели вчителі  початкових класів Грица Діана Євгенівна, Пікулик Оксана Юріївна, Дацьо Людмила Володимирівна, Кіндій Наталія Степанівна, української мови Дзюрак Оксана Станіславівна, Яцук Наталія Юріївна, Кушнір Марія Романівна, музичного мистецтва Грицко Остап Андрійович, фізичної культури Чепа Іван Іванович, біології Цар Юлія Романівна, німецької мови Ярошевська Соломія Романівна. Уроки цих педагогів були продумані, насичені різними видами роботи з вдало підібраними наочністю й дидактичним матеріалом, застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та відеоматеріалів. Активно використовували ігрові моменти, роботу в групах, компетентнісний, диференційований та індивідуальний підходи, створювали «ситуацію успіху», що розвивало пізнавальний інтерес й активність учнів. Творче ставлення до роботи педагогів  забезпечує високу якість навчання школярів і зацікавлення здобувачів освіти навчальними предметами.

Разом з тим в організації методичної роботи багато невирішених проблем, суттєвих недоліків:

    • кожне методичне об’єднання автономне у своїй роботі й практично не пов’язане з роботою інших методичних об’єднань;

    • педагоги залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;

    • потребує покращення робота по залученню вчителів до участі у  конкурсі «Учитель року».

Виховна робота

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи педагогічний колектив школи у  2021-2022 н.р. орієнтувався на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виховна робота у І семестрі 2021-2022 н.р. була підпорядкована темам «Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи та реалізація моделі формування національної самосвідомості», «Формування загальнолюдських цінностей, виховання гармонійно, всебічно розвинену, компетентну особистість учня».

В основу діяльності покладено принцип гуманізму, демократизму, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота була направлена на виконання головної мети та на створення сприятливих, безпечних умов для всебічного розвитку дітей, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі працювали класні керівники 1-11-х класів, керівники МО класних керівників, заступники директора з НВР, педагог-органзітор, вихователь ГПД, асистенти вчителя з інклюзивної освіти.

Реалізація оновних завдань і принципів виховання в нашій школі здійснюється у таких пріоритетних напрямках:

    • Виховання патріотизму;

    • Громадянське виховання;

    • Превентивне виховання;

    • Ціннісне ставлення до себе;

    • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

    • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

    • Ціннісне ставлення до праці;

    • Ціннісне ставлення до природи;

    • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

У вересні проведено місячник «Увага! Діти на дорозі!». Протягом місячника було проведено:

    • Усний журнал «Статистика та профілактика ДТП»;

    • Проведено анкетування «Чи знаєш ти, правила дорожнього руху?». Результати показали, 93% учнів знають правила дорожнього руху;

    • Для учнів 1- класів вчителі підготували практичні заняття «Азбука вулиць та доріг»;

    • Вчитель образотворчого мистецтва та класоводи 1-4 класів провели конкурс малюнків «Водій та пішохід»;

    • Продовж всього місячника учні 5-9 класів з вчителем на уроках основ здоров’я виготовляли брошури «Будь уважним на дорозі!»;

    • Вихователь ГПД провела роз’яснювальну роботу з учнями яких підвозять до школи «Безпека пасажира»;

    • Створено куточок безпеки руху.

Класними керівниками 1-11 класів проведено єдиний урок з правил дорожнього руху та правил користування громадським транспортом «Щоб не трапилось біди – дорожні правила виконуй ти!». На початку навчального року проведено класні батьківські збори в Zoom на яких було обговорено «Дотримання правил безпеки на дорозі, культура поведінки школярів у громадському транспорті» для батьків розроблено рекомендації безпечний маршрут дітей від дому до школи і в зворотному напрямку.

У вересні в школі традиційно проходить тиждень Олімпійського руху, метою якого було поширення ідей даного руху в Україні, активізувати фізкультурно-масову роботу, сформувати мотивацію до здорового способу життя. Були проведені змагання між учнями 5-х класів, конкурс малюнків на спортивну тематику та вікторина «Що ти знаєш про олімпійський рух».

Національно-патріотичне виховання на сьогодні – залишається одним з головних. План заходів з патріотичного виховання було сплановано відповідно до Конституції національно-патріотичного виховання учнів. Відповідно до яких було проведено такі заходи:

    • Свято День знань «З Україною в серці» (1-11 класи)

    • Години спілкування «Ми українці» (8-В клас, Калужна Л.С.), урок-презентація «Україна – моя Батьківщина» (10-А клас, Юзич Н.Р.), диспут «Майбутнє України в руках успішних людей» (10-Б клас, Старовецька О.Л.).

До дня українського козацтва та річниці створення УПА класні керівники провели такі заходи: «Ми – нащадки вільного народу» (9-Б класу), «Ми – діти козацького роду» (5-Б класу), «Шляхами козацьких звитяг» (7-Б класу) та усний журнал «Вони боролись за незалежність», «Країна в якій я живу».

Учні та вчителі брали участь в урочистих молебнях до Дня створення УПА, річниці Голодомору, Дня Гідності та Свободи, пам’яті Героїв Крут з дотриманням умов карантинних обмежень.

Було проведено виставку художньої літератури «Вшанування подвигу учасників «Революції гідності», години спілкування «Україна – територія Гідності та Свободи», загальношкільний флешмоб «Україна єдина». Цілий цикл заходів присвячений пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій. «Пам’ять про минуле» (8-В клас), перегляд документального фільму (5-11 класи), «Ми не маємо права забути», учні та вчителі брали участь у акції «Запали свічку пам’яті», усні журнали «Біль серця» (8-Б клас), «Біль душі і пам’яті серця» (7-Б клас). На першому поверсі школи у вестибюлі було оформлено композицію пам’яті «Колоски життя».

16 грудня 2021 року відбулась зустріч з учнями та педагогами Покровського ліцею Луганської області «Єднаймося заради успіху». Цікавим було спілкування у резиденції Святого Миколая та зустріч майстринею гончарства Ганною Драголюк. На завершення – спільний захід.

До Дня Соборності України в усіх класах проведені інформаційні години. У 5-11 класах пройшли уроки мужності «Пам’ятаємо Крути, пам’ятаєм», діти переглянули документальний фільм «Юнацтво, сповнене надії» (10-А клас).

До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні був організований колективний перегляд документального фільму «Вони пішли у вічність».

Учні школи відзначали Шевченківські дні. Організували години класного керівника «Слово Тарасове вічне, як вічна матінка Земля» (8-В клас). Перегляд відео-фільму «Шевченко в кожного свій» (9-В клас). Поетичну годину «Живе слово Кобзаря» (9-Б клас), «Візьму у руки я Кобзар» (7-В клас). У 5-Б класі класний керівник провела тематичні години класного керівника, присв’ячені творчості наших земляків М. Устіяновича та Уляни Кравченко.

У зв’язку з початком війни класні керівники провели години спілкування «Значення волонтерського руху у сучасному суспільстві» (10-А клас), «Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях воєнного характеру» (11-А клас), «Дії учнів під час повітряної тривоги» (5-Б клас).

Увесь педагогічний, учнівський колектив та технічний персонал школи допомагає ЗСУ хто матеріально, а хто плете маскувальні сітки, костюми «Лісовичків», готує енергетичні батончики.

До Дня вишиванки учителі школи виготовляли ляльки-обереги, ангелики для воїнів ЗСУ.   

Важливим завданням у виховній роботі залишається превентивне виховання учнів. У виховному плані передбачені заходи з протидії випадкам боулінгу, насиллю в сім’ї, «смертельним квестам», суїциду серед учнів.

На нараді при директорові був опрацьований лист МОН України від 27.06.2020 р. №1/9-414 «Деякі питання щодо створення в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок у 2020-2021 н.р.»

У школі практичним психологом було проведено «Всеукраїнський тиждень протидії булінгу» . Відповідно до якого організовано тренінгові заняття «Як подолати булінг», створено виставку малюнків «Ні – булінгу», години спілкування «Будь другом!».

У виховних планах заплановані заходи, спрямовані на запобігання жорстокості та насиллю в дитячому середовищі: індивідуальні бесіди з учнями, батьками «Твої права і обов’язки – азбука громадянина», «Як поводитися у конфліктних ситуаціях», тематичні години «Вчинок і мораль», «Щире спілкування і довіра», «Людські чесноти».

Учитель Цар Ю.М. організувала перегляд учнями відео-фільму «Безпечна школа – Нік Вуйчич».

У школі створено банк даних дітей із сімей пільгових категорій, з них:

    • Дитина під опікою – 1;

    • Діти учасників ООС – 25;

    • 134 дітей із багатодітних сімей;

    • учнів, схильних бродяжництва немає. 

Класними керівниками досліджені умови проживання дітей, складено акти відвідування сімей. Усі ці діти харчуються в шкільній їдальні за кошти державного бюджету.

 На обліку в інспекції у справах неповнолітніх учнів школи немає.

Учні та працівники школи мають активну екологічну позицію. Зокрема ведеться сортування сміття. Висаджено дерева на пришкільній території. При необхідності учні школи допомагають прибирати шкільну територію.

Організовано виставку «Природа і фантазія», виготовлено вироби з підручного матеріалу.

Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання щодо розвитку інтересу до культури рідного краю, виховання естетичного смаку в школі проводились відповідні заходи:  свято «Спасибі Вам учителі» (11-А, 11-Б класи), виставка «Квітковий вернісаж», оформлено актову залу школи. У школі працюють 10 гуртків: 4 – спортивного профілю, 4 – естетичного профілю, 2 – пізнавального.

Аналіз виховної роботи в 2021-2022 н.р. свідчить про те, що робота була результативною.

Але головним завданням залишається свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, громадянської відповідальності, самодисципліни.

 

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Як керівник закладу освіти розумію, що якість освітньої діяльності неможлива без розуміння шляхів розвитку закладу освіти. Цілі розвитку та основні кроки задля їх досягнення формулюються у Стратегії розвитку, що містить визначення цінностей, які сповідує заклад.

Тому у 2021-2022 навчальному році адміністрація закладу освіти працювала над створенням Стратегії розвитку на 2022-2025 роки для удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад освіти, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін у державі. 

Створенню Стратегії розвитку у закладі освіти передувало анкетування педагогічних працівників, учнів та батьків, що дало змогу сформувати уявлення про наявний стан діяльності закладу освіти. Анкетування проводилося цілком анонімно з використанням Google-форм у  листопаді 2021 року.

Анкетування

Серед педагогічних працівників у анкетуванні взяли участь 51 особа. 

    • 98 % вчителів зазначили, що у закладі освіти створені належні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогів, їх чергової та позачергової атестації, добровільної сертифікації, 2%  педагогів відповіли, що переважно ні. 

    • 92 % педагогів зазначили, що у закладі освіти немає жодних перешкод для професійного розвитку, 3 %  вчителів вважають, що у закладі освіти недостатня матеріально-технічна база,  2 % педагогів зауважили про незадоволення  умовами праці. 

    • 96 % педагогів задоволені освітнім середовищем та умовами праці у закладі, 4 %  вчителів  – незадоволені. 

    • 99 % педагогів відповіли, що в цілому психологічний клімат в закладі освіти сприяє співпраці педагогів та адміністрації. 

    • переважна більшість  педагогів, що брали участь в анкетуванні вважають, що керівництво закладу освіти відкрите до спілкування, вони можуть вільно висловлювати свою точку зору, навіть якщо вона не співпадає з думкою керівництва.

Щодо результатів анкетування здобувачів освіти, то:

    • 74 % здобувачів освіти зазначили, що їм подобається перебування у школі, 10 %, відповіли, що не дуже. 

    • 75 % зазначили, що їм комфортно у школі, 9 % відповіли, що не дуже комфортно. 

    • 94 % здобувачів освіти стверджують, що вони почувають себе безпечно у школі, 6 % - здебільшого ні. 

    • 87 % учнів зауважили, що не відчувають булінгу у школі.

         

          В анкетуванні батьків взяло участь 44 особи. 

    • 76 % батьків   зазначили, що їхня дитина охоче  відвідує школу,  8 % батьків відповіли, що здебільшого неохоче. 

    • усі опитані батьки зазначили в анкетуванні, що їм вдається поспілкуватися з керівництвом закладу та досягти взаєморозуміння.

    • більшість опитаних батьків задоволені організацією освітнього процесу в школі.

    • 86,4 % батьків вважають, що учителі справедливо оцінюють навчальні досягнення їхньої дитини, 13,6 % вважають, що інколи оцінювання несправедливе.

    • 64 % батьків задоволені харчуванням дитини у школі, 27 % - не задоволені.

Під час розроблення Стратегії розвитку  та річного плану роботи закладу освіти ми намагалися врахувати результати вищеописаного анкетування, особливо що стосується булінгу та цькування. 

Освітні програми

Впродовж 2021-2022 н.р. заклад освіти працював за освітніми програмами І, ІІ та ІІІ ступенів (погоджено педагогічною радою, протокол №1 від 31.08.2021 року), складеною відповідно до  Типової освітньої програми початкової освіти закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом Романа Шияна, Типової освітньої програми науково-педагогічного проєкту Інтелект України, Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, яка враховувала профільність навчання, побажання учнів та батьків та включала цікаві курси за вибором.

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за  програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Варіативна частина робочого навчального плану в 2021/2022 н. р. була спланована на врахування побажання учнів, запитів батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. Години варіативної складової використані для поглибленого та допрофільного навчання, курсів за вибором, факультативів з метою надання якісної освіти. 

 

Річний план

У 2021-2022 навчальному році навчальний заклад працював за річним планом, затвердженим за засіданні педагогічної ради № 1 від 31.08.2021 року, що включав розділи:

    • освітнє середовище;

    • система оцінювання здобувачів освіти;

    • діяльність педагогічних працівників;

    • управлінська діяльність. 

На даний час адміністрація закладу освіти працює над розробленням річного плану роботи школи на 2022-2023 навчальний рік. Річний план  розроблений відповідно до Стратегії розвитку та Освітньої програми, є основним робочим документом для організації повсякденної діяльності закладу освіти впродовж навчального року та передбачає реалізацію чотирьох основних напрямків роботи внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а саме щодо освітнього середовища, системи оцінювання освітньої діяльності учнів, системи педагогічної та управлінської діяльностей. 

Для здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності у закладі освіти розроблена Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (протокол засідання педагогічної ради № …від ….01.2022 року), що включає критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти, управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти, систему та механізм забезпечення академічної доброчесності, інклюзивного навчання тощо. Проте повинна визнати, що моніторинг освітньої діяльності протягом 2021-2022 року здійснювався лише частково, що певною мірою пов’язано із карантинними обмеженнями та введенням воєнного стану. Цього навчального року адміністрацією навчального закладу освіти здійснювалося вивчення системи роботи лише вчителів, що атестувалися (15 педагогів), протягом навчального року вивчався стан ведення класних журналів, виконання освітніх програм.

Кадрова політика

Кадрова політика закладу спрямована на забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Протягом 2021-2022 н. р. заклад освіти був забезпечений кадрами на 100% (53 педагогічних працівників працювали в 5-11 класах, 17 –  у 1-4 класах, 1 вихователь групи подовженого дня, практичний психолог, педагог-організатор, 7 асистентів учителя).         

На даний час вакантними у нас залишаються дві педагогічні посади: учитель інформатики (1 ставка), асистент вчителя інклюзивного класу (1 ставка). Педагогічними та технічними працівників інших професій ми забезпечені в повній мірі.      

Рівень педагогічної майстерності

«Спеціаліст вищої категорії» – 34 (44  %)

«Спеціаліст І категорії» – 14 (17  %)

«Спеціаліст ІІ категорії» – 11 (14 %)

«Спеціаліст» – 16 (20  % )

«Бакалавр» - 3 (3  %)

«11 тарифний розряд» - 1(1 %) 

«Молодший спеціаліст» - 1 (1  %)

«Старший учитель» – 20 (25 %)

«Учитель-методист» – 7 (9 %)

«Практичний психолог-методист – 1(1 %)

У ході атестації педагогічних працівників було проведено місячник педагогічної майстерності вчителів, де педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.

За результатами атестації: 

    • присвоєно кваліфікаційну  категорію "спеціаліст другої категорії"

    • 3 педпрацівникам ( учителю біології Цар Ю.М., учителю української мови та літератури Яцук Н.Ю., учителю початкових класів Пікулик О.Ю.);

    • присвоєно категорію "спеціаліст першої категорії" – 3 педпрацівникам (учителю початкових класів Кіндій Н.С., учителю музики Грицку О.А., учителю початкових класів Гриці Д.Є.) ;

    • присвоєно 11 тарифний розряд – 1 педпрацівнику (асистенту вчителя інклюзивного класу Грицик І.Ю.);

    • присвоєно 12 тарифний розряд – 2 педпрацівникам (керівнику гуртка Грицку О.А., керівнику гуртка Чепі І.І.); 

    • присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії;

    • 1 педпрацівник (учитель фізичної культури Чепа І.І.);

    • відповідає раніше присвоєному 12 тарифному розряду – 1 педпрацівник (керівник гуртка Марчишин А.А.); 

    • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст першої категорії" – 2 педпрацівники (учитель української мови та літератури Кушнір М.Р., учитель німецької мови Ярошевська С.Р.);

    • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" – 1 педпрацівник (учитель трудового навчання Марчишин А.А.);

    • відповідають раніше присвоєним кваліфікаційній категорії "спеціаліст вищої категорії" та педагогічному званню «старший учитель» – 4 педпрацівники  (учитель початкових класів Дацьо Л.В., учитель математики Бернацький В.А., учитель української мови та літератури Дзюрак О.С., учитель хімії Ленців О.М.).

Атестація педпрацівників у 2021-2022 навчальному році сприяла удосконаленню методичної і професійної майстерності педагогів, упровадженню в практику роботи колективу нових форм і методів роботи, виявленню сильних і слабких сторін діяльності педпрацівників, стала шляхом реалізації самоосвіти через методичну роботу як оптимальний варіант післядипломної та міжкурсової освіти педпрацівників.

Щороку, з нагоди Дня працівника освіти відповідно до Положення про преміювання педагогічних працівників відбувається преміювання за сумлінну працю. 

Матеріально-технічне забезпечення

Особливу увагу, як керівник, хочу звернути на фінансове та матеріально-технічне забезпечення закладу. Впродовж 2021-2022 навчального року: 

    • для наших наймолодших школярів, першокласників, було придбано новенькі шкільні меблі: парти та стільці, комп’ютерну техніку:  принтери, ламінатори, ноутбуки та дидактичні матеріали; 

    • індивідуальні засоби захисту (маски, резинові рукавиці), дезінфікуючі засоби, рідке мило тощо.

    • зроблено капітальний ремонт перекриття бічного входу закладу;

    • засновником виготовлено проектно-кошторисну документацію на здійснення капітального ремонту центрального входу в приміщення  закладу.

    • обладнання для спортивного майданчика;

    • закуплено 11 вогнегасників, шкільну документацію, 22 діодні світильники;

    • гімнастичний комплекс та обладнання воркаут в складі 12 елементів;

    • закуплено 74 м3 дров та 6 т брикетів;

    • учителі отримали 22 ноутбуки;

    • для харчоблоку придбано плиту електричну та виробничий стіл;

    • облаштування внутрішнього дворика.

Приміщення тиру  підготовлене до використання в якості укриття у разі надзвичайних ситуацій.

Заклад освіти взяв участь в конкурсі проєктів місцевих ініціатив «Капітальний ремонт частини огорожі». 

Хочу зазначити, що школа працює в режимі стабільності, ліміти на використання енерго- та газоносіїв не перевищено. Проте, на сьогодні залишається багато нагальних проблем, які необхідно вирішити. Це капітальний ремонт системи опалення із заміною котлів, реконструкція шкільних туалетів, оновлення інтер’єру актової зали, придбання нового спортивного майданчика. Адміністрація закладу постійно вивчає потреби учнів та працівників, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію. 

Для успішної роботи та конструктивної взаємодії здобувачів освіти, їх батьків, педагогічних та інших працівників закладу освіти важливе значення має створення сприятливого психологічного клімату у колективі. Психологічний клімат у закладі освіти є визначальним чинником для створення комфортних умов для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Результати анкетування, проведенні в листопаді, свідчать в загальному про сприятливий психологічний клімат у колективі, проте часто між учасниками освітнього процесу виникають непорозуміння, вирішити які буває нелегко. Завжди схиляюся до конструктивного вирішення конфліктів задля прийняття рішення, яке задовільнятиме учасників конфлікту. Важлива роль у цій роботі належить практичному психологу закладу освіти. 

 

Сайт

Однією з важливих складових управлінського процесу є безумовне виконання вимог статті 30 Закону України «Про освіту», яка визначає перелік обов’язкової інформації, яку заклад має оприлюднювати. У нашому закладі освіти  створений та активно функціонує офіційний сайт, де є відкритий доступ до вищезгаданої публічної інформації, що знаходиться у рубриці «Інформаційна відкритість». Сайт закладу освіти постійно оновлюється, висвітлює події, які відбуваються у житті школи. Шкільне життя закладу освіти  висвітлюється також на офіційній Facebook-сторінці, що є більш популярною серед здобувачів освіти та батьків.

 

Як директор школи у роботі з працівниками дотримуюся партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. 

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: здобувачам освіти – за бажання вчитися, педагогам — за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; обслуговуючому персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в закладі освіти та на його території. Я вірю в наш заклад освіти, захоплююся його талановитими особистостями, які примножують справу нашого закладу освіти.

Контактна інформація

  • Адреса: Миколаївський ЗЗСО І - ІІІ ст. №1, вул. Львівська, 15,
    м. Миколаїв, Львівська обл., Україна, 81600
  • Технічний адміністратор: Крива Н.В. 0685041804
  • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.